Cách tính cân nặng của thai nhi


1 câu trả lời:

Có nhiều cách tính cân nặng của thai nhi khi còn trong bụng mẹ: dựa vào thăm khám,  đo bề cao tử cung hay dựa vào các kích thước của thai trên siêu âm. Nhưng không có phương pháp nào có thể tính chính xác cân nặng của thai nhi nên chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của bác sĩ sản khoa.

liên kết lâu dài

trả lời 22:03 30 Aug

BacsiSon's gravatar image

BacsiSon
2.1k1

Advertisements